KADİR SÜTÇÜ
 DEPREM TAHMİN MERKEZİ
***
***
Twitter Gitmek İçin: Burayı tıkla
***
E-KİTAP: Tahmin ve Kurs Öncesi Ön Bilgi
Deprem Tahmin Sistemleri Tanıtım Kurs Programı
***
Kursun Öğretim Görevlisi: Tanıtım: http://www.kadirsutcu.com/tanitim.ppsx
***
Birinci Gün: Özet Sunum: http://www.kadirsutcu.com/projeyebaslama.ppsx
Projeye başlama, gelişme, sonuç bölümleriyle Sütçü Bulutları adıyla alınan marka ve yazmış olduğum kitabımdaki konular hakkında genel bilgi vermek, projeyi tanıtmak ve anlatmak (6 saat).
İkinci Gün: Özet Sunum: http://www.kadirsutcu.com/atmosfer.ppsx
Atmosfer: İklim elemanları olan basınç, rüzgar, sıcaklık, yağış ve ekstrem olaylar
hakkında bilgi vermek,
depremler öncesinde ve sonrasında gökyüzünün nasıl gözlem yapılabileceğini anlatmak ve gözlem yaptırmaya başlatmak (6 saat).
Üçüncü Gün: Özet Sunum: http://www.kadirsutcu.com/biyosfer.ppsx
Biyosfer: Karıncaları, diğer canlıları ve karınca laboratuarını ve sistemini tanıtmak ve sistemi anlatmak (6 saat).
Dördüncü Gün: Özet Sunum: http://www.kadirsutcu.com/hidrosfer.ppsx
Hidrosfer: TDS takip sistemi termaller ve evlerde kullanılan musluk sularının ölçüm deneylerini yapmak ve anlatmak (6 saat).
Beşinci Gün: Özet Sunum: http://www.kadirsutcu.com/basinc.ppsx
Litosfer: Kayaçlar, dünya fay yoğunluk bölgeleri, 3D dünya depremleri dominosunu anlatmak ve ikinci günde başlatılan gözlemler sonucunu değerlendirmek (6 saat).
Deprem Tahminlerim SMS Sayfamda. SMS Sayfamı Takip Etmek İstiyorsanız
SMS Sistemime Üye Olmanız Lazım. Üye Olmak veya Kursa Katılmak İçin
İletişim: 05384487292 E-mail: kadirs33@gmail.com
Her Hakkı Saklıdır
 
Önce görmezden geldiler...
Sonra alay ettiler...
Sonra savaştılar...
Kazanan CANLILAR...
 Kaybeden ise BEN ve ailem OLDU...
Çünkü hiç kimse YARDIM etmedi...
BULGU
Depremler meydana gelmeden ÖNCE ve meydana geldikten SONRA;
Atmosfere basınç yapar ve atmosferde hava basıncını etkileyen en önemli faktördür.
Rüzgarın hızını artırır.
Beyaz (Sütçü) Bulutlarını oluşturur.
Bulutların atmosferde gezinebileceği alanları, jet akım alanlarını, girdaplarını belirler.
Sıcaklığı etkiler.
Yağışı yağdırır.