Reklam Verebilirsiniz
Burası Reklam Alanı
05384487292
KADİR SÜTÇÜ
 DEPREM TAHMİN MERKEZİ
***
Proje bulgularındaki laboratuar sonuçlarını takip etmek ve
büyük depremler öncesinde cep telefonunuza SMS (kısa mesaj) göndermemizi
istiyorsanız SMS üyemiz olmanız lazım.
SMS üyesi olmak için adınızı, cep telefon numaranızı, mesleğinizi ve ilinizi yazmak
suretiyle kadirs33@gmail.com a mail gönderin veya 05384487292 arayınız.
***
Devrim: Bir durumdan başka bir duruma geçiş, evrim, dönüşüm.
BİLİMDE DEVRİM YAPTIM
SONUÇ
Dönüşüm: Dünyada 17.000 meteoroloji istasyonunda deprem tahmini yapılır.
Hava tahminlerinin %100 tutması sağlanır.
PROJEDEKİ ÇALIŞMALAR
Önce görmezden geldiler...
Sonra alay ettiler...
Sonra savaştılar...
Kazanan CANLILAR...
 Kaybeden ise BEN ve ailem OLDU...
PROJE çalışmalarımızı 1999 yılından beri...
Kendi İMKANLARIMIZ ile yaptık...
Yapmaya DEVAM ediyoruz...
İHTİYAÇ
Karınca laboratuarımızın yanında olmak üzere...
Bir meteoroloji istasyonu...
İstanbul'u gözetleyecek bir kulenin...
Maket görünümünde olduğu gibi yapılması lazım...
Lütfen, yardım yapmayı ve yaptırmayı UNUTMAYINIZ.
***
Bilgisayarınızın belleğini çevre birimleriyle detekleyebilirsiniz.
Akıl: Parasız da çalışır. Fakat imkanlar sağlandığında amaca ulaşmak kolaylaşır.
MAKET
***
Facebook Gitmek İçin:
***
Twitter Gitmek İçin:
Yazdığım Makaleler Milliyet Gazetesi Bilim Kategorisinde Okumak İçin
Köşemde Yazdığım Haber ve Düşüncelerimi Okumak İçin
E-KİTAP: Tahmin Ettiğim Depremler Hakkında Bilgi: Kurs Öncesinde Okumak İçin
***
DEPREM TAHMİN SİSTEMLERİ TANITIM KURS PROGRAMI
Korunma Kültürünün Geliştirilebilmesi İçin Eğitim ve Öğretim Yapılmalı
***
Kursun Öğretim Görevlisini Tanımak İçin:
***
Kursun Amacı: Olayın Fiziksel Arka Planını Öğretmek
***
1. Gün: Özet Sunumu Görmek İçin:   1.Gün Burayı Tıklayınız
Projeye başlama, gelişme, sonuç bölümleriyle Sütçü Bulutları adıyla alınan marka ve yazmış olduğum kitabımdaki konular hakkında genel bilgi vermek, projeyi tanıtmak ve anlatmak (6 saat).
2. Gün: Özet Sunumu Görmek İçin:   2.Gün Burayı Tıklayınız
Atmosfer: İklim elemanları olan basınç, rüzgar, sıcaklık, yağış ve ekstrem olaylar
hakkında bilgi vermek,
depremler öncesinde ve sonrasında gökyüzünün nasıl gözlem yapılabileceğini anlatmak ve gözlem yaptırmaya başlatmak (6 saat).
3. Gün: Özet Sunumu Görmek İçin:   3.Gün Burayı Tıklayınız
Biyosfer: Karıncaları, diğer canlıları ve karınca laboratuarını ve sistemini tanıtmak ve sistemi anlatmak (6 saat).
4. Gün: Özet Sunumu Görmek İçin:   4.Gün Burayı Tıklayınız
Hidrosfer: TDS takip sistemi termaller ve evlerde kullanılan musluk sularının ölçüm deneylerini yapmak ve anlatmak (6 saat).
5. Gün: Özet Sunumu Görmek İçin:   5.Gün Burayı Tıklayınız
Litosfer: Kayaçlar, dünya fay yoğunluk bölgeleri, 3D dünya depremleri dominosunu anlatmak ve ikinci günde başlatılan gözlemler sonucunu değerlendirmek (6 saat).
Deprem Tahminlerim SMS Sayfamda. SMS Sayfamı Takip Etmek İstiyorsanız
SMS Sistemime Üye Olmanız Lazım. Üye Olmak veya Kursa Katılmak İçin
İletişim: 05384487292 E-mail:
kadirs33@gmail.com
Her Hakkı Saklıdır


Reklam Verebilirsiniz
Burası Reklam Alanı 05384487292
 
BULGU
Depremler
Meydana gelmeden ÖNCE ve meydana geldikten SONRA;
Atmosfer hava basıncını etkileyen en önemli faktördür.
Rüzgarın hızını artırır.
Beyaz (Sütçü) Bulutlarını oluşturur.
Bulutların atmosferde gezinebileceği alanları, jet akım alanlarını, girdaplarını belirler.
Sıcaklığı etkiler.
Yağışı yağdırır.
Çok Özel Not:
Depremlerin öncesinde oluşan basınç ile
depremlerin sonrasında aniden oluşan basınç karşılaştığında
atmosferde KAOTİK durumu meydana getirir.
Yukarıda yazılanlar ve olayın fiziksel arka planı 30 saatlik bir kurs ile öğretilmektedir.
Kurslar sonunda korelasyonun fiziksel arka planı öğretildikten sonra,
dünyada 17.000 meteoroloji istasyonunda çalışanlar,
bu çalışanları yetiştiren üniversitelerdeki ilgili bilim dalları,
yeni teknolojiler ve yeni bilgiler ile donatılmalıdır.
*** 
Aşağıdaki durumu gördükten sonra depremler ile iklim elemanlarının bağlantılarını görmek için 250.000 defa gözlem yaptım.
 250.000 Gözlemi uydu görüntüleri ile karşılaştırdım. Korelasyonun olduğunu fark ettim. Çok özel ayrıntıları olduğunu da gördüm.

DEPREM TAHMİN PARAMETRELERİ VE TAKİP YÖNTEMLERİ
Km.lerce yerin altına inmeden yerin üstünden yerin altını takip ederken yapılan tanım ve açıklamalara dikkat etmek ve bilgisayarların ve bilgisayarlara takılacak
ek aletlerin ne iş yapabileceğini de iyi bilmek gerekir. Aşağıdakilerden biri veya birkaçı takip edilebilir.
Özellikle iklim elemanları takip edilirken meteoroloji tahminlerinin de tutması çok önemlidir. Tahminler tutmadığında risk oluşur.

Depremlerin
Atmosfer hava basıncını etkilediği, rüzgarın hızını artırdığı, bulutun oluşumunda etkili olduğu ve bulutun gezinmesindeki yönünü belirlediği, girdabı oluşturduğu, sıcaklığı etkilediği, yağışı yağdırdığı, küresel ısınma, bitki örtüsü ve hava kirliliği bağlantısının da bulunduğu bilinmesi lazım...
Uzay biliminde hava tahmini yapıldığı gibi...
Yer biliminde de deprem tahmini yapılabileceği gerçeğini öğretmek gerekiyor...
EKSTREM DEPREM TAHMİN PARAMETRELERİ
1. Hava Basıncı Takibi
2. Rüzgar Hızının Artış Takibi
3. Girdap Oluşum Takibi
4. Kasırga Takibi
5. Fırtına Takibi
6. Süt Beyazı (Sütçü) Bulutlarının Takibi
7. Hava Sıcaklığı Takibi
8. Yağış Takibi
9. Atmosferde Bulanan ve Miktarı Değişen Gazların Takibi
10. Havadaki Piezoelektrik Takibi
11. Termal Sularının Takibi
12. Kaynak Sularının Takibi
13. Nehir Takibi
14. Göl Takibi
15. Deniz Takibi
16. Okyanus Takibi
17. Güneş'in Kızıllık Takibi
18. Elektronik Aletlerinin Çalışmasının Takibi
19. Bitki Yapraklarının Takibi
20. Bitki Çiçeklerinin Takibi
21. Canlıların Sıra Dışı Davranışlarının Takibi
22. Depremlerin Küçüklük ve Büyüklüklerinin Takibi
23. Ay Güneş Tutulması ve Gezegen Takibi
Yukarıdaki deprem parametrelerinin durumunu grafik haline dönüştürmek suretiyle takip etmesini bilen büyük depremin bölgesini görebilir. Bugüne kadar ki elde edilen bulgulara göre merkez üssünü tespit etmek için karınca laboratuarı kurulması gerekir. Belki gelecekte başka parametrelerde eklenebilir. Kolonilerin yuvasına güvenebilmek için yuvasını yaptıktan sonra kanatlı bir karıncayı yuvaya koymak suretiyle koloni oluşturulur. Koloni oluşturmak ve kolonilerin sıra dışı davranışlarını belirlemek 6 yılı almaktadır. Yuvasına güvenmediğiniz karınca kolonilerinin sıra dışı davranışlarını da belirlemek mümkün olmayabilir. Güvenmek ise risk almaktır. Özel yapılmış yuvalardaki karınca kolonilerinin sıra dışı davranışları ile ilgili olan laboratuar sonuçlarını takip etmek istiyorsanız 05384487292 arayınız.